สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

          เมื่อวันอังคารที่ 28 ก.ค. พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ วัดสามพระยาวรวิหาร  ได้มีพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกองธรรมสนามหลวง  และ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมดีเด่น โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีซึ่งภายในงานมีเจ้าสำนักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน จำนวน 75 รูป

 

พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 

 

          สำหรับพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองธรรมสนามหลวงในปี พ.ศ.2558 นับเป็นปีแรก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รร.พระปริยัติแผนกธรรม จำนวน 9 แห่ง เข้ารับทุน ประกอบด้วย รร.วัดหนองแวงวิทยา จ.ขอนแก่น รร.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา รร.ปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง จ.บุรีรัมย์ รร.ศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ รร.พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา รร.วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ จ.เชียงใหม่ รร.วัดท่าเจริญพรต จ.นครสวรรค์ รร.พระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และ รร.พระปริยัติธรรมวัดอุดรธานี จ.นครนายก

 

พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับทุน  และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ สำนักเรียนแผนกธรรมศึกษา ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคอันดับ 1 ถึง 10 ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งในส่วนกลางอันดับ 1 ได้แก่ สำนักเรียนคณะเขตลาดพร้าวบึ่งกุ่ม ส่วนภูมิภาค อันดับ 1 ได้แก่ สำนักเรียนคณะ จ.ศรีสะเกษด้านสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 ในส่วนกลางอันดับที่ 1 ได้แก่สำนักเรียนวัดยานนาวา ในส่วนภูมิภาค อันดับ 1ได้แก่ สำนักเรียนคณะ จ.อุบลราชธานี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร