สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา ณ วัดมหาธาตุ

พิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา ณ วัดมหาธาตุ 
           เมื่อวันพุธ ที่ 29 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดมหาธาตุ พระเทพรัตนกวี จจ.เพชรบูรณ์ และ พระศรีพัชโรดม เมตตาเป็นอุปัชฌาย์แก่สามเณรธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยของศูนย์อบรม จ.เพชรบูรณ์ 

        ภายในงานสามเณรธรรมทายาท ผู้ปกครองและสาธุชนเวียนประทักษิณ ต่อด้วยพิธีถวายบาตรแก่สามเณรและพิธีบรรพชา ผู้ปกครองและสาธุชนร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุบวชใหม่สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ผู้ปกครองที่มาร่วมงานต่างปลื้มปีติในบุตรหลานของตนได้เป็นพระภิกษุอย่างสมบูรณ์สมความตั้งใจ ญาติโยมในพื้นก็เกิดการตื่นตัวพร้อมใจกันเข้าวัด เพื่ออุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกคน

 

พิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา ณ วัดมหาธาตุ

 

 

พิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา ณ วัดมหาธาตุ

สามเณรธรรมทายาท ผู้ปกครอง และ สาธุชน เดินเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์

 

พิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา ณ วัดมหาธาตุ

อุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

 

พิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา ณ วัดมหาธาตุ

พระเทพรัตนกวี  จจ.เพชรบูรณ์ และ พระศรีพัชโรดม  เมตตาเป็นอุปัชฌาย์

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร