สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา ตลาดผลไม้ไอยรา 1

พิธีเปิดโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา ตลาดผลไม้ไอยรา 1
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ  ตลาดผลไม้ไอยรา 1 ชั้น 2 จัดพิธีเปิดโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาวิชิต ธมฺมวชิโร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งบรรยายายธรรมให้แนวทางในการปฏิบัติธรรมให้เกิดความสุขที่แท้จริงกับตัวเราเอง และ นายไทย ทองปราง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโขลง เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส 

 

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโขลง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ตลาดผลไม้ไอยรา 1


        สำหรับการจัดโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาของตลาดผลไม้ไอยรา1 เป็นการจัดปฏิบัติธรรมครั้งแรกของตลาด เพื่อให้ชาวตลาดผลไม้ไอยรา และ ใกล้เคียงได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรม มาร่วมกันสร้างความดี เป็นการนำหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจของสาธุชน จะเป็นการช่วยให้คนในสังคมมีศีลธรรมมากขึ้น และ ทำให้จิตใจของผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีความสุข เมื่อมีความสุขแล้วก็จะเกิดความเมตตา และ ปราถนาดีต่อกัน เป็นต้น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร