สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา

ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา 
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา ภายในงานประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรเพื่อระลึกครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแก่ปัจจวัคคีย์ และ พระอัญญาโกฑัญญะ บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน พร้อมทั้งได้รับการอุปสมบทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา 
        
ประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิ และ ประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา จุดประทีปเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์ ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เจ้าภาพได้จุดประทีปมหาบูชาเปิดไฟส่องสว่างรัตนเจดีย์  และ ภัทรปทุมฉัตร พร้อมทั้งได้อธิฐานจิตร่วมกัน ซึ่งในตลอดพรรษาธุดงคสถานล้านนา จะมีพิธีจุดประทีปบูชารัตนเจดีย์ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ของทุกวัน

 

ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา

สวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา

สวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา

คณะสงฆ์นำสาธุชนเดินเวียนประทักษิณ

 

ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา

จุดประทีปเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์ ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย

 

ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา

จุดประทีปเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์ ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร