สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี 
          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30  ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเนื่อง
ในวันพระใหญ่ โดยมีพระพรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์ปอง ญาณวิปุโล พระอาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ เป็นองค์แสดงธรรม จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาพระปริตร พิธีทอดผ้าปังสุกุล พิธีถวายมะตะกะภัตตาหาร พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีถวายผ้าไตรจีวร และ ปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ผู้แสดงธรรม สาธุชนน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อเดินทางไปปล่อย ณ วัดชลธาราวาส (บางกล่ำ) อ.หาดใหญ่ 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

พระอาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ เป็นองค์แสดงธรรม

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

พิธีถวายผ้าไตรจีวร

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

พิธีทอดผ้าปังสุกุล พิธีถวายมะตะกะภัตตาหาร

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

พิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ณ วัดชลธาราวาส (บางกล่ำ) อ.หาดใหญ่ 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร