สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะกัลยาณมิตร อ.เบตง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

คณะกัลยาณมิตร อ.เบตง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 ก.ค. พ.ศ 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมตะวัน บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา คณะสงฆ์ และ คณะกัลยาณมิตรผู้มีศรัทธาและมั่นคงในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสฬหบูชา โดยมี พระคธาวุฒิ ฐานวโร ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมตะวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่บวชในครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย กัลยาณมิตรเพียงพิณ ชัยพานิชย์ บรรณาธิการศูนย์ข่าวกัลยาณมิตรเบตง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ที่ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้

 

คณะกัลยาณมิตร อ.เบตง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

 

คณะกัลยาณมิตร อ.เบตง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

 

คณะกัลยาณมิตร อ.เบตง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

คณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรผู้มีศรัทธาและมั่นคงในพระพุทธศาสนาที่อยู่ภายในงาน


          นอกจากนี้พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา  1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ยังได้ออกบิณฑบาตตามถนนเทศจินดา และในหมู่บ้านแกรนด์วิว เขตเทศบาลเมือง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมกันสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมของชาวพุทธอย่างยาวนานสืบไป

 

คณะกัลยาณมิตร อ.เบตง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

คณะสงฆ์ออกบิณฑบาตรโปรดญาติโยมและเพื่อรักษาวัฒนธรรมของชาวพุทธ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร