สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง จัดตักบาตรพระ

 ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง จัดตักบาตรพระ
           เมื่อวันพุธ ที่ 29 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง ธุดงคสถานล้านนา ร่วมกับสมาคมบัณฑิตล้านนา และ ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูงได้ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรพระ เพื่อส่งเสริมให้ นศ.ของศูนย์พัฒนาเยาวสตรี เป็นอาสาสมัครแกนนำชาวพุทธให้ปฏิบัติงานจัดตักบาตร โดยเน้นให้ นศ.ได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมตั้งแต่จัดสถานที่ ดำเนินงาน และ เก็บงานโดยให้ฝึกทักษะและเรียนรู้พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนวิธีการทำงาน และการทำงานเป็นทีม โดยได้รับความเมตตาจากพระเอกชัย เตชธัมโม จากวัดวิเวกวนาราม เป็นประธานสงฆ์ อ.ธนา เนื้อนิล อ.ประจำศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ อ.ปกิตตา เนื้อนิล นำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  

 

 ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง จัดตักบาตรพระ

อ.ธนา เนื้อนิล อ.ประจำศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

อ.กิตตา เนื้อนิล นำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  

 

 ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง จัดตักบาตรพระ

นศ.กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 

 

 

 ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง จัดตักบาตรพระ

คณะสงฆ์แปรแถวรับอาหารตักบาตร

 


          พระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการทำทานและกล่าวอนุโมทนาบุญ อีกทั้งยังชื่นชมนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมที่ดีด้วยการทำบุญตักบาตรและท่านก็อยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ไปตลอดทุกๆเดือนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้อาจารย์และนักศึกษาอนุรักษ์และรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธไว้  และการได้เกิดใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากเพราะได้มีโอกาสสั่งสมบุญไว้เป็นเสบียงรองรับในภพเบื้องหน้า 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร