สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บ.ในเครือพีวีจีโฮลดิ้ง จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

บ.ในเครือพีวีจีโฮลดิ้ง จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่
          เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สมาคมสร้างสรรค์คุณภาพครอบครัว ร่วมกับ บ.ในเครือพีวีจีโฮลดิ้ง ณ สำนักนักงานใหญ่บริษัท พีวีจี โฮลดิ้ง ถ.กาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา กทม.ได้จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ในวันเข้าพรรษา และ รณรงค์ให้พนักงานที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ได้ปวารณางดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี คุณวิชิต ตรียกูล ประธานบริษัทในเครือพีวีจี โฮลดิ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแบ่งปันประสบการณ์การการทำงานและการใช้ชีวิตในอดีต พร้อมทั้งขอปวารณางดเหล้า บุหรี่ ตลอดไป 

 

บ.ในเครือพีวีจีโฮลดิ้ง จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

พนักงาน บ.ในเครือพีวีจีโฮลดิ้ง ร่วมปฏิบัติธรรม และฟังธรรม 

 

บ.ในเครือพีวีจีโฮลดิ้ง จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

คุณวิชิต ตรียกูล ประธานบริษัทในเครือพีวีจี โฮลดิ้ง ปวารณางดเหล้า บุหรี่ ตลอดไป 

 

บ.ในเครือพีวีจีโฮลดิ้ง จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

พนักงานร่วมปวารณางดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

 

บ.ในเครือพีวีจีโฮลดิ้ง จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

 

บ.ในเครือพีวีจีโฮลดิ้ง จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

 

บ.ในเครือพีวีจีโฮลดิ้ง จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่


          พระอาจารย์ได้แสดงธรรมให้เห็นโทษภัยของการดื่มสุรา สูบบุหรี่ พนักงานทุกคนได้พร้อมใจกันถวายใบปวารณารักษา ศีล 5 และ ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันเทเหล้าเผาบุหรี่ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ซึ่งบรรยากาศสนุกสนานเบิกบานในบุญ และพนักงานหลายท่านได้กล่าวถึงความประทับใจในการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร