สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สถาบันธรรมชัย จัดพิธีไหว้ครูประจำปี พ.ศ. 2558

สถาบันธรรมชัย จัดพิธีไหว้ครูประจำปี พ.ศ. 2558 
             เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 ส.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา  ณ ห้อง SPD7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย สถาบันธรรมชัย จัดพิธีไหว้ครูประจำปี พ.ศ. 2558 โดยได้รับความเมตตาจาก พม.ดรสมชาย ฐานวุฒโฒ ผช.เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ผู้แทนพระนิสิตได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้สักการะประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ จากนั้นพระนิสิตทุกรูปกล่าวคำไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน  ผู้แทนอาจารย์ได้เล่าถึงความประทับใจในการทำหน้าที่ถวายความรู้พระภิกษุ สามเณร สถาบันธรรมชัยว่า รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้มาสอนพระนิสิต เพราะเล็งเห็นถึงความตั้งใจในการเรียน ซึ่งทางสถาบันมีการเข้มงวดในการ เรียนการสอน โยมอาจารย์ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้มาสอน                                                                          

          สำหรับตัวแทนพระนิสิตได้กล่าวถึงความประทับใจต่อโยมอาจารย์ที่ได้สั่งสอน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับเข้มข้น เพราะชี้แนะชี้แนะจนกระทั่งเข้าใจ ทำให้สนุกกับการเรียน นอกจากนี้ภายในงานได้มอบรางวัลแก่พระนิสิตดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิ พระนิศิตที่สอบผ่านบาลีสนามหลวง เปรียญธรรม 3 ถึง 9 เรียนดีเด่น เป็นต้น 

 

สถาบันธรรมชัย จัดพิธีไหว้ครูประจำปี พ.ศ. 2558

สถาบันธรรมชัย จัดพิธีไหว้ครูประจำปี พ.ศ. 2558

ประธานสงฆ์ ผู้แทนพระนิสิต ผู้แทนอาจารย์ได้เล่าถึงความประทับใจ
 

            ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทว่า ความรู้และการเรียนรู้สามารถพัฒนาได้เรื่อยๆ ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ท่านเป็นผู้แสวงหาความรู้ และเผยแผ่ความรู้ออกไป ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระคุณครูนั้นยิ่งใหญ่ ผู้ศึกษาคนไหนที่ให้ความเคารพในคุณครูอาจารย์ ให้ความเคารพในการศึกษา บุคคลเหล่านั้นย่อมประสบผลสำเร็จ ดังนั้นขอให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นภิกษุหนุ่มที่มุ่งมั่นในการฝึกตนเอง เพื่อที่จะเป็นกำลังในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยสืบไป

 

สถาบันธรรมชัย จัดพิธีไหว้ครูประจำปี พ.ศ. 2558

ภาพถ่ายประวัติศาสตร์พิธีไหว้ครูสถาบันธรรมชัย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร