สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว อุทัยธานี

สามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจังหวัดอุทัยธานี

 

     สามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจังหวัดอุทัยธานี นำโดยพระอาจารย์เผด็จศักดิ์ ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุทัยธานี ทีมพระอาจารย์ และทีมจัดอบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป วันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บูชาธรรม 72 ปี หลวงพ่อ โครงการสามเณรล้านรูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

 

สามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจังหวัดอุทัยธานี

 

สามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจังหวัดอุทัยธานี

 

สามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจังหวัดอุทัยธานี

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร