สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ลำปาง

สามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจังหวัดลำปาง

 

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดลำปาง นำโดยพระชาญจิตร ญาณยุตฺโต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา บวชอุบาสกอุบาสิกาแก้ว รองรับสามเณรล้านรูป 

 

บวชอุบาสกอุบาสิกาแก้ว รองรับสามเณรล้านรูป

 

บวชอุบาสกอุบาสิกาแก้ว รองรับสามเณรล้านรูป

 

บวชอุบาสกอุบาสิกาแก้ว รองรับสามเณรล้านรูป

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร