สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว เชียงใหม่ 2

สามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจังหวัดเชียงใหม่ 2

 

    จังหวัดเชียงใหม่ 2 นำโดย " พระครูวาปีวรมานิต " ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทีมพระอาจารย์ และทีมจัดอบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบล เดือนสิงหาคม ขึ้น 3 แห่ง.

ศูนย์ที่ 1 อำเภอแม่แจ่ม
ศูนย์ที่ 2 อำเภอจอมทอง
ศูนย์ที่ 3 อำเภอดอยหล่อ


บูชาธรรม 72 ปี หลวงพ่อ โครงการสามเณรล้านรูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

 

สามเณรล้านรูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

 

สามเณรล้านรูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

 

สามเณรล้านรูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

 

สามเณรล้านรูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร