สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" 

 

      สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" สถาปนาสามเณรล้านรูป ประจำอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๑ ตำบล กว่า ๔๐๐ คน

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร