สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่3 เขาแก้วเสด็จ

อบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่3

 

   อบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ มีอุบสก อุบาสิกาแก้ว 500 กว่าท่าน พร้อมใจจัดโครงการสามเณรรูป บูชาธรรม 72 ปีพระเทพญาณมหามุนี 

 

อบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่3

 

อบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่3

 

อบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว รุ่นที่3

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร