สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว นครศรีธรรมราช

อบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว รุ่น ผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป

 

    สามเณรล้านรูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยพระมหาคมเพชร ธมฺมวชิโร ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมพระอาจารย์ และทีมกัลยาณมิตร จัดอบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว รุ่น ผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบล ขึ้นวันที่14-17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บูชาธรรม 72 ปี หลวงพ่อ โครงการสามเณรล้านรูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

 

อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว นครศรีธรรมราช

 

อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว นครศรีธรรมราช

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร