สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

One Day Retreat วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

 


        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ พระมหาบุญชู อริยธมฺโม และทีมงานฝ่ายเผยแผ่ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมพิเศษ หรือที่เรียกว่า One Day Retreat โดยจะจัดขึ้นเดือนละ ๑ ครั้ง สำหรับสมาชิกประจำและผู้ที่สนใจ หลักสูตรการเทศน์การสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นติดต่อกันมากว่า ๕ ปีแล้ว และมีสมาชิกใหม่มาศึกษาวิธีฝึกสมาธิตามแนววิชชาธรรมกายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สำหรับในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน ๒๐ ท่าน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร