สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายกุมมะจัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท

   วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท

 

    ภายในงานคณะผู้ปกครอง ญาติ และสาธุชนได้ร่วมพิธีตัดปอยผมให้แก่นาคธรรมทายาท ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ปลงผม นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระครูสีลวงศ์ประสิทธิ์ สิทฺธิวํงโส เจ้าอาวาสวัดพระธาตุกองลอย เจ้าคณะตำบลบ่อสลี เป็นพระศีลาจารย์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตร โดยมีกัลยาณมิตรพรสรร กำลังเอก เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน มีกัลยาณมิตรมณี นาคาจิม่า เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะประกอบพิธีขอขมาและมอบผ้าไตร พิธีบรรพชา พิธีขอสรณคมน์และศีล ท่ามกลางน้ำตาแห่งความปลื้มปีติของผู้ปกครองและคณะญาติมิตร

 

วัดพระธรรมกายกุมมะจัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท

 

วัดพระธรรมกายกุมมะจัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท

 

    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายบาตร โดยมีกัลยาณมิตรอรอุมา โมกิ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้ มีกัลยาณมิตรมณี นาคาจิม่า เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นผู้ปกครอง คณะญาติ และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายบาตร ผ้าไตร ดอกไม้ และปัจจัยไทยธรรมแด่สามเณรธรรมทายาทด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน

 

วัดพระธรรมกายกุมมะจัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท