สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ลูกพระธัมฯนิวซีแลนด์สร้างบุญใหญ่

 


            เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๔ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์ปฎิบัติธรรมโอเรว่า นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างพระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรว่า โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วัดปากน้ำ  ทารองง่า วัดลาวพุทธาราม และวัดพุทธาราม และวัดเขมรกรมสุวรรณมุนี จำนวน ๙ รูป มาเป็นเนื้อนาบุญให้เหล่าพุทธ-ศาสนิกชนในต่างแดน  บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ มีสาธุชนทั้งชาวไทย เขมร ลาว จีน และนิวซีแลนด์ กว่า ๑๒๐ คน  พิธีกรรมในภาคเช้า เริ่มเวลา ๑๐.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม และอาราธนาศีล ๘ เปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำขอบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีตักบาตรอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ พิธีภาคบ่าย เป็นการปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์การสร้างพระประธาน จากนั้นสาธุชนต่างร่วมกันจัดแถวเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระประธาน และพิธีทอดผ้าป่าฯ โดยมีครอบครัว Leng เป“นประธานสาธุชนต่างร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมอย่างคึกคักเบิกบาน และกล่าวคำลาบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว เสร็จพิธีในภาคบ่าย ก็ถึงเวลาธรรมกายบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร