สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กัลลาลัมเปอร์ เทเหล้า-เผาบุหรี่วันครูวิชชาธรรมกาย

 


         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์ปฏิบัติธรรม กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดงานบุญพิเศษ เนื่องในวันครูวิชชาธรรมกาย ภาคเช้าเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นการทำพิธีพร้อมกับทางวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ภาคบ่าย เป็นพิธีเทเหล้า-เผาบุหรี่ โดยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและปวารณาหักดิบเลิกเหล้า-เลิกบุหรี่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร