สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานวันแม่แห่งชาติวัดภาวนาฮ่องกง

 


            เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ วัดภาวนาฮ่องกง ประเทศฮ่องกง จัดงานวันแม่แห่งชาติ ให้กับกัลยาณมิตรชาวไทยในฮ่องกง พิธีกรรมในช่วงเช้า เริ่มด้วยพิธีตักบาตร ปฏิบัติธรรม และถวายสังฆทาน ส่วนช่วงบ่าย เป็นพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างวัดภาวนาฮ่องกง โดยมีกัลฯ เข็มพร ทานิล เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อที่ดินสร้างวัดภาวนาฮ่องกง จากนั้นเป็นพิธีบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่มารดาผู้ให้กำเนิด ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองกงสุลใหญ่ฯ คุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ คุณทัชภรณ์ สุนทราจารย์ และคณะมาเป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร