สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินสามัคคี ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

พิธีทอดกฐินสามัคคี

ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

              เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2558  ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2558 และพิธีเปิดป้ายชื่อธุดงคสถานพัฒนานิคม