สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนพุทธนานาชาติ

ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนพุทธนานาชาติ

           ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี จัดค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนพุทธนานาชาติ