สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นิวซีแลนด์ลอยกระทงธรรม

 


           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรว่า ประเทศนิวซีแลนด์ จัดพิธีลอยกระทงธรรม เนื่องในวันลอยกระทง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีสาธุชนมาร่วมงานกว่า ๓๐ ท่าน พิธีเริ่มตั้งแต่ ๑๘.๓๐ น. ด้วยการทำวัตรเย็นและปฎิบัติธรรมกลั่นใจใสๆ จากนั้นจึงเริ่มตั้งขบวนอัญเชิญกระทงธรรม เพื่ออธิษฐานจิตร่วมกัน โดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนลอยกระทงธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม สาธุชนจึงพร้อมใจกันแต่งชุดประจำชาติ ได้แก่ ชุดไทย และชุดกัมพูชา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร