สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พัฒนาวัดบางปลา จังหวัดนครปฐม

พัฒนาวัดบางปลา จังหวัดนครปฐม

            พุทธบุตรธรรมยาตรากว่า 340 รูป พร้อมด้วยอาสาสมัคร V-care , V-clean ร่วมพัฒนาวัดบางปลา จังหวัดนครปฐม