สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มุทิตา ๖๐ ปี พระธรรมกิตติวงศ์

 

     

 

    

 

     เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สภาธรรมกายสากล พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อ ทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา มุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เนื่องในโอกาสครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ 
     พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต มีนามเดิมว่า ทองดี สุรเดช เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๙ ที่ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร บรรพชาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓ และอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ ณ วัดไตรภูมิ พระวชิรสารโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ด้วยความเป็นนักปราชญ์ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ หัวหน้าอำนวยการงานพระธรรมทูตสายที่ ๘ ฯลฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร