สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ABAC เทเหล้า-เผาบุหรี่

 

 

    

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  วิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ นำกลุ่มนักศึกษาเทเหล้า-เผาบุหรี่ ประกาศตนไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทุกชนิด  ดำเนินตามโครงการรณรงค์งดบุหรี่ งดเหล้าที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สร้างกระแสและแนวร่วมระวังป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  เลิกบุหรี่และเหล้าแล้วดีอย่างไร จากอดีตผู้เคยติดสุราและเสพบุหรี่มาก่อน  รวมทั้งมีกิจกรรมประกวด Alternative Drink น้ำดื่มทางเลือกใหม่ของเยาวชน

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร