สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ 50 องค์กร เตรียมจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ 50 องค์กร เตรียมจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา
 

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ 50 องค์กร เตรียมจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา

      กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ 50 องค์กร เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาพร้อมกันทั่วประเทศ 14 - 20 พฤษภาคมนี้

     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย มีมติเห็นชอบจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคมนี้ทั่วประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนกว่า 50 แห่ง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์จัด 7 กิจกรรมหลัก อาทิ ประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย บรรยายธรรม เจริญพระพุทธมนต์ ไหว้พระ 9 วัด   วิสาขบูชาอาเซียน รวมทั้งเชิญทูตานุทูตร่วมพิธีทางศาสนา
 

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ 50 องค์กร เตรียมจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา

    นอกจากนี้ ที่ประชุมยังขอความร่วมมือให้ทุกกระทรวงร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม พร้อมรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ แต่งกายชุดขาวเข้าวัด ประดับธงธรรมจักรยังหน่วยงาน รวมทั้งขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลด้วย