สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา

 

 

      

 

          เมื่อวันเสาร์ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ ชมรมครูแก้ว วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา จัดสัมมนาครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อแนะนำสื่อนวัตกรรมวิชาพระพุทธศาสนา และการสอนพระพุทธศาสนาอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้เรียน เพื่อเป็นการยกระดับการสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งคุณครูหลายท่าน กล่าวถึงสื่อที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนนี้ว่า ทำให้นักเรียนมีความสนุก และเข้าใจการเรียนมากขึ้น เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างดี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร