สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ต้อนรับคณะลูกเสือ

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ต้อนรับคณะลูกเสือ
 

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ต้อนรับคณะลูกเสือ

      วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับคณะลูกเสือ ที่ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
 

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ต้อนรับคณะลูกเสือ

        วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับคณะลูกเสือ กว่า 111 คน ที่ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ โดยพระ ด.ร.นิโคลัส ฐานิสฺสโร  ได้บรรยาย ซึ่งเด็กได้ให้ความสนใจในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
 

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ต้อนรับคณะลูกเสือ

       นอกจากนี้ทีมงานยังได้จัดกิจกรรมให้คณะลูกเสือได้ศึกษาเรียนรู้ อาทิ เกมส์ทายปัญหา อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในศาสนาต่างๆ , การฝึกสมาธิเบื้องต้น โดยเด็กๆต่างเล่าว่าตนเองนั้นมีประสบการณ์ พบแสงสว่างจากภายในบ้าง 
 

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ต้อนรับคณะลูกเสือ

     จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ซึ่งเด็กๆกลุ่มนี้ได้เตรียมอาหารตักบาตร มาจากที่บ้าน โดยทุกคนต่างปลื้มปีติและตื่นเต้น ที่ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก