สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานวันวิสาขบูชา


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานวันวิสาขบูชา

     ภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ของใจ ที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น จากนั้นสาธุชนได้อาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรเรณู วิมานน์ และกัลยาณมิตรเขมิกา พรีเดอร์เซ่น นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์ ภูผ่านแก้ว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานวันวิสาขบูชา

    ส่วนภาคบ่ายสาธุชนได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชา ก่อนที่จะได้ร่วมกันเวียนประทักษิณ และจุดประทีป พร้อมทั้งได้กล่าวคำอธิษฐานจิต และก่อนเสร็จพิธีได้พร้อมกันถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้  


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานวันวิสาขบูชา