สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาฮ่องกง สอบธรรมสนามหลวง

 

    

 

          เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี  กรรมการมหาเถรสมาคม  ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง และคณะกรรมการ ได้เปิดสอบธรรมศึกษา ครั้งแรก ณ วัดภาวนาฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยมีพระมหาประสาร วชิรชโย เจ้าอาวาสวัดภาวนาฮ่องกง และคณะสงฆ์เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ มีผู้เข้าสอบประมาณ ๘๐ คน เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้เข้าสอบทุกท่าน และให้นำหลักธรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร