สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มาฆบูชา วัดภาวนาโอซาก้า

 

           

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ วัดภาวนาโอซาก้า ประเทศญี่ปุุ่นจัดงานบุญวันมาฆบูชา สาธุชนมาร่วมงานบุญตั้งแต่เช้า และมาร่วมจุดโคมมาฆประทีปในตอนค่ำ โดยประธานสงฆ์จุดโคมเทียนเอก ตัวแทนสาธุชน ๑๒ ท่านจุดโคมเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุและเวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุ สร้างความประทับใจให้กับสาธุชนที่ร่วมงาน เนื่องจากบรรยากาศการเวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุได้จัดเป็นครั้งแรกและได้ชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร