สรุปข่าวประจำวัน : พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธทย.พระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษา

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธทย.พระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษา

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธทย.พระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษา
 

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธทย.พระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษา

       สำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย ร่วมกับกองพิธีกรรมงานบวช จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ณ. อุโบสถวัดมงคลพุการาม จังหวัดปทุมธานี  


พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธทย.พระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษา

     ธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา 28 รูป ได้เข้าบรรพชา ณ อุโบสถวัดมงคลพุการาม จังหวัดปทุมธานี โดยภายในงานนาคธรรมทายาทผู้ปกครองธรรมทายาทและคณะญาติ ได้ประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ จากนั้นนาคธรรมทายาทได้ทำพิธีวันทาสีมาและวันทาพระประธาน ตามด้วยพิธีขอขมาผู้ปกครองและรับผ้าไตรเพื่อนำไปประกอบพิธีบรรพชาโดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งขั้นตอนการบรรพชานั้นนาคธรรมทายาท กล่าวคำขอบรรพชา พระอุปัชฌาย์ให้โอวาทมูลกรรมฐาน ว่าด้วยเหตุแห่งการทำให้จิตสงบด้วยการพิจารณาสังขารอันประกอบด้วย ขน ผม เล็บ ฟัน และหนัง ว่าเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไป ทำให้จิตไม่ยึดติดและปลอดกังวลเป็นสมาธิในที่สุด พร้อมกันนี้พระอุปัชฌาย์ได้คล้องอังสะให้แก่นาคธรรมทายาท  เพื่อทำพิธีขอสรณคมน์และศีลเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา และพร้อมที่จะรับบาตรจากผู้ปกครอง และเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์  สามเณรกล่าวคำขออุปสมบทเพื่อยกสามเณรขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อสามเณรเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว พระภิกษุบวชใหม่ทุกรูปได้เข้ารับอนุศาสน์ คือ คำสอนเบื้องต้นที่พระอุปัชฌาย์บอกแก่พระภิกษุผู้บวชใหม่ โดยมีเนื้อความกล่าวถึง นิสสัย สิ่งที่พระภิกษุทำได้ และ อกรณียกิจ สิ่งที่พระภิกษุไม่ควรทำ จากนั้นผู้แทนพระภิกษุได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์ 


พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธทย.พระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษา

     สำหรับพิธีอุปสมบทพระพี่เลี้ยงทั้งจำนวน 28 รูปนี้ ยังความปลื้มปีติมาสู่ผู้ปกครองและคณะญาติมิตรทุกท่าน ที่ได้เห็นความรุ่งเรื่องของพระพุทธศาสนา ของบุตรหลานที่ได้ได้ตัดสินใจบวชยกตนขึ้นเป็นบุตรแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้ พร้อมที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมต่อไป 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร