สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์  จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์  จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


    วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์  ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดกิจกรรมบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าและถวายกองทุนเครื่องกันหนาว


   วันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายกองทุนเครื่องกันหนาว โดยในภาคเช้าคณะพระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชน ได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ พระอาจารย์ให้ศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุดคนึง -กัลยาณมิตรมัชฌิมา   อักษรนิตย์  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้สาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์


    สำหรับภาคบ่ายได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัด โดยประธานเอกคือกัลยาณมิตรวนัสและกัลยาณมิตรธีราพร  โนนทิง  และพิธีถวายกองทุนเครื่องกันหนาว  โดยมี กัลยาณมิตรชนาภา  ฮาร์ท และกัลยาณมิตรน้ำฝน  เจ็ทซัพ เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวาย พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับอานิสงส์การถวายเครื่องกันหนาวพร้อมทั้งเชิญชวนญาติโยมมาร่วมงานหล่อเทียนพรรษาซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559  นอกจากนี้ภายในงานสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยแด่พระอาจารย์  ยังความปลาบปลื้มปีติในบุญให้กับทุกท่านที่เดินทางมาสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้