สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายข้าวสารและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 

พิธีถวายข้าวสารและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 


    พุทธศาสนิกชน เดินทางมาร่วมพิธีถวายข้าวสารและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี 


     โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ประมวล  กุลเมโธ  รองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานฝ่ายโภชนาการ เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีถวายข้าวสารและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรชลียา นวลศรี และกัลยาณมิตรณัฐชยา  ทัศพร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทาน  กัลยาณมิตรปัณณิภัส  ใต้ธงชัย เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน คณะสงฆ์สวดมนต์บทชัยมงคลคาถา คณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์  ยังความปลาบปลื้มปีติให้กับทุกท่านที่มาทำบุญในครั้งนี้  สำหรับข้าวสารที่นำมาถวายในวันนี้เป็นจำนวน 1 ตัน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร และผู้มาปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษานี้ได้มีเรียวแรง มีกำลัง ในการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งการทำทาน รักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนา และสืบสานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป