สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส.จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมคณะกรรมการชมรมพุทธฯ

ชพส.จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมคณะกรรมการชมรมพุทธฯ


   ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมคณะกรรมการชมรมพุทธในมหาวิทยาลัย

 

    โดยระหว่างวันที่ 4-16 กรกฎาคมที่ผ่านมา  ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมคณะกรรมการชมรมในมหาวิทยาลัย  ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จังหวัดปทุมธานี โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการชมรมพุทธแต่ละสถาบันได้ปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีใหกับเพื่อนในสถาบันและได้ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคเรียน โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี


    และในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมการชมรมพุทธ ทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกวัตรกิจกรรม คือการสวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น  และปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ที่หอฉันคุณอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง และบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ มหาเจดีย์ พระพุทธเจ้าล้านองค์ นอกจากนี้ได้ฝึกระบบหมู่ในการอยู่ร่วมกันและเรียนรู้ความดีสากล 5 ประการ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  พร้อมทั้งได้ฟังข้อคิดดีๆจากรุ่นพี่ และฟังธรรมะพิเศษจากพระอาจารย์ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้คณะกรรมการทุกคนได้ฝึกฝนอบรมตนเองผ่านกิจวัตรกิจกรรม ที่สามารถเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเพิ่มเติมกำลังใจในการชวนเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยทำความดีต่อไป