สรุปข่าวประจำวัน : วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

      โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 คณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตและปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ จากนั้นเป็นพิธีถวายทอดผ้าป่าบูชาธรรม พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย โดยมีกัลยาณมิตรนที – กัลยาณมิตรแดนธีระ – กัลยาณมิตรอรุณวรรณ  ตั้งวิสุทธิพงษา เป็นประธาน ต่อด้วยพิธีกล่าวคำจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย  ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสมพณ – กัลยาณมิตรดวงชีวัน – กัลยาณมิตรพีท  ตั้งทวีกูล และพิธีกล่าวคำชำระหนี้สงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรแซม  สมโน  เป็นประธานนำกล่าว 


     จากนั้นประธานทั้ง 6 คณะได้จุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันบูชาข้าวพระ  และสาธุชนทุกท่านได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทย  


   และในวันที่  31 กรกฎาคม สาธุชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรบุญเลี้ยง –  กัลยาณมิตรจันทร์ถนอม           พงษ์ปรีชา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  ต่อด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย  ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรครอบครัวสมทรัพย์  จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแต่คณะสงฆ์  


      ภาคบ่ายเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตร  แอ๊ด มีส เป็นประธาน  พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์  ทั้งนี้พระอาจารย์ได้เชิญชวนสาธุชนเอาบุญสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทุกวัน และก่อนที่ทุกท่านจะแยกย้ายกันกลับบ้านทุกท่านได้สวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรร่วมกัน
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร