สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการดวงตะวันสันติภาพหรือThe sun of peace จัดตักบาตรพระ 365 รูปในวันแม่

โครงการดวงตะวันสันติภาพหรือThe sun of peace จัดตักบาตรพระ 365 รูปในวันแม่ 


   ดวงตะวันสันติภาพหรือ The sun of peace ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ได้จัดตักบาตรพระ 365 รูป เนื่องในวันแม่แห่งชาติค

   เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ ลานโดมสนามหญ้าโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา ตำบลคลองสอง อำเภอคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ทางโครงการดวงตะวันสันติภาพ หรือ The sun of peace ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หรือ ยพสล.ได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระ 365 รูปขึ้น โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสุธรรมญาณวิเทศ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นายไท  ทองปราง  นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง และมีอาจารย์ลัดดา  อิ่มอกใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา ได้กล่าวให้การต้อนรับ นายแพทย์พรชัย  ภิญญพงษ์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น  หลังจากนั้นเป็นการประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช  พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต และประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน พร้อมกันนี้ทางคณะเจ้าภาพได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 


   สำหรับการจัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเนื่องในวาระวันแม่แห่งชาติ ทั้งนี้ยังเป็นการธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันงามของชาวพุทธ และยังเป็นการสร้างศรัทธาแก่พระพุทธศาสนาก่อให้เกิดบรรยากาศในการสร้างความดีและช่วยให้พระพุทธศาสนาได้ดำรงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการช่ วยกระตุ้นปลูจิตศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนให้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและช่วยกันสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไปอีกด้วย 


   และหลังจากที่ทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เสร็จแล้ว ได้ทำพิธีกราบเท้าคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นการแสดงความรักความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ยิ่งขึ้นๆไประหว่างแม่กับลูก เป็นความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูกทุกๆวันตั้งแต่อยู่ในครรภ์   จนเลี้ยงดูเรามาจนเติบโต ซึ่งเป็นความรักที่แม่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย