สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมยูเออี (ดูไบ) จัดโครงการอบรมใจใสเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมยูเออี (ดูไบ) จัดโครงการอบรมใจใสเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมยูเออี (ดูไบ) ได้จัดปฏิบัติธรรม ในชื่อโครงการอบรมใจใสเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม


   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา กัลยาณมิตรไทย  ทะประดิษฐ์  ประธานบริษัท ไทประดิษฐ์  ฟิซิคอล แอนด์ เมดิซีน แอนด์ รีแฮปบิลิเตชั่น  เซนเตอร์ และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมยูเออี. ได้จัดอบรมปฏิบัติธรรม  ในชื่อว่า “โครงการใจใสเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม”  ซึ่งกัลยาณมิตรไทย  ในฐานะประธานบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำธรรมะเข้าไปสู่จิตใจของพนักงานทุกๆคน อันจะเป็นการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของทุกคน ให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม  ตามหลักธรรมคำสอนอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  กัลยาณมิตรไทย  จึงได้ชักชวนพนักงานในบริษัท กว่า 30 ท่าน ได้เข้าร่วมโครงการใจใส เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม โดยมีพระมหาวุฑฒ์   สุวุฑฒิโก  ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมยูเออี เป็นประธานในการอบรมธรรมะเบื้องต้น   ด้วยการนำสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม  สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๒ ล้านจบ  บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์  พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ๒๔ น.” ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี  หลวงพ่อธัมมชโย และได้แสดงธรรม ให้ข้อคิดในเรื่องคุณค่าของชีวิต ให้ทุกคนตระหนักถึงการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนา   เหมือนดั่งได้พบแก้วมณีอันมีค่า จึงไม่ควรที่จะละเลยการประพฤติปฏิบัติธรรม  ทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา อันเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จของทุกๆ ชีวิต โดยระหว่างในการอบรม ทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์       โดยมีกัลฯไทย ทะประดิษฐ เป็นประธานในการนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พรัอมทั้งถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกท่าน