สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ จัดพิธีบรรพชาสามเณร

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ จัดพิธีบรรพชาสามเณร


วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท ซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยธรรมทายาท พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพเดินเวียนประทักษิณ นำโดยประธานอัญเชิญพานธูป เทียนแพ คือกัลยาณมิตรฐิติยา  แฮร์เทล ประธานอัญเชิญพานพุ่มสักการะ คือ กัลยาณมิตรอำพร  คาสเปอร์ และกัลยาณมิตรพิศมัย  ลินเนอร์ ตามด้วยคณะนาคธรรมทายาท จำนวน 5 ท่าน ต่อด้วยคณะผู้ปกครอง และสาธุชนผู้มีบุญ  จากนั้นเป็นพิธีวันทาสีมา และวันทาพระประธาน หลังจากนั้นนาคธรรมทายาททุกท่านได้ประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครอง และรับผ้าไตรจากผู้ปกครอง ตามด้วยนาคธรรมทายาททุกท่านประกอบพิธีบรรพชา ซึ่งในครั้งนี้ประกอบด้วยสามเณรโยนาร์ท โฮฟ, สามเณรโทมัส  พรหมตาวงษ์, สามเณร เซบาสเตียน  คุงเคิล, สามเณร เซบาสเตียน  มุลเฮ้าส์ และสามเณร อเล็กซ์  พรหมตาวงษ์  และหลังจากเสร็จพิธีบรรพชาสามเณร ได้ประกอบพิธีถวายบาตรและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่สามเณรทุกรูป ซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้สร้างความปลื้มปีติในบุญให้กับคณะผู้ปกครอง คณะเจ้าภาพและผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน