สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทำบุญเปิดร้านนวดไทย GANGWAN THAIMASSAGE เมือง Buchholz

ทำบุญเปิดร้านนวดไทย GANGWAN THAIMASSAGE เมือง Buchholz


   พระอาจารย์จากวัดพุทธฮัมบวร์ก เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเปิดร้านนวดไทยกังวาล ณ เมือง บูคโฮลซ์ ประเทศเยอรมนี


     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช  2559  กัลยาณมิตรศิริวรรณ และ กัลยาณมิตรยุพา  สมใจเรา ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธฮัมบวร์ก ไปเป็นเนื้อนาบุญเปิดร้านนวดไทยกังวาล ณ เมือง บูคโฮลซ์ ประเทศเยอรมนีโดยพิธีเริ่มด้วย    กัลยาณมิตรศิริวรรณ  สมใจเรา  ได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ต่อด้วยทุกท่านได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ร้าน และพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ต่อด้วยพิธีอาราธนาศีล พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีถวายข้าวสาร โดยมีกัลยาณมิตรยุพา และกัลยาณมิตรศิริวรรณ  สมใจเรา เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย  ทั้งนี้ทุกท่านได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน สร้างความปลาบปลื้มปีติในบุญให้กับทุกท่าน