สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

 

     

 

          ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี ร่วมกับ ร.ร.วัดแคทราย (รังสรรค์)  จัดอบรมนักเรียน ในโครงการ ร.ร.วิถีพุทธ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มีนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๖ คน ในการอบรม นักเรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรมชาวพุทธ การจัด พับ เก็บ ปัดกวาด เช็ดถู และการขัดวิมานแก้ว อย่างถูกวิธี  นอกจากนี้ ยังได้ฝึกคุณธรรมผ่านฐานกิจกรรม วินัย เคารพ อดทน และได้ฟังธรรม  ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ นักเรียนรู้สึกประทับใจมากกับกิจกรรมพระคุณพ่อแม่ ที่ให้เขียนไปรษณียบัตรบอกรักคุณพ่อคุณแม่ ในเช้าวันสุดท้าย นักเรียนได้มีโอกาสตักบาตรด้วย ผลการอบรม นักเรียนมีทัศนคติและความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นจำนวนมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร