สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สนับสนุนงานกาชาด

 

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้ผู้แทนมูลนิธิฯ นายสมโภช แสงเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมูลนิธิฯ สนับสนุนอาหารแห้งจำนวน ๒,๐๐๐ ซอง แก่คุณสุวรรณ จิตสุจริตวงศ์ นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการจัดงานกาชาด ของดีเมืองปทุมธานี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร