สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะพระธรรมทูตเดินทางไปประเทศเวียดนาม

 

 

          คณะพระธรรมทูต นำโดยพระปลัดสุธรรม สุธัมโม เดินทางไปยังประเทศเวียดนาม ตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมวัดต่างๆ และนำดาวธรรมไปติดตั้ง ๓ แห่ง แห่งแรก คือ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศเวียดนาม  แห่งที่ ๒ คือ วัดหวิน เงียม สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาและวิทยาลัย แห่งที่ ๓ คือ บ้านกัลยาณมิตรของคุณเหงียน ทิ เฟือง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นับเป็นการจุดประทีปธรรม ให้สว่างไสวเป็นครั้งแรกในประเทศเวียดนาม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร