สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาหยางจู จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนาหยางจู จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดภาวนาหยางจู ประเทศเกาหลีใต้ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่า


    ภายในงานพระสุเลิศ อินฺทวฺฑโฒ  นำสาธุชนสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรโพธิ์ทัย พุทธไชยสงค์  กัลยาณมิตรพุทธชาติ วระวลัย  นำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตร           ชยาพร  ปาร์ค กัลยาณมิตรวีระวรรณ  คำหอมกุล นำกล่าวคำถวายปัจจัย 4 จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ


   ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญผ้าไตรบริวารกฐิน โดยกัลยาณมิตรเดชา สีนวน เป็นประธานผ้าป่านำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งน้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ จากนั้นทุกท่านได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพระนุกุล  ธีระวะโร พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักรกัปวัตรสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคล