สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เทลีนคอนกรีตวัดภาวนาเถาหยวน

 

 

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดภาวนาเถาหยวน ประเทศไต้หวัน จัดพิธี     ตักบาตรและปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ ในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่าย หลังจากปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ร่วมกันประกอบพิธี   เทลีนคอนกรีตบันไดขาขึ้น ซึ่งสร้างความปีติเบิกบานแก่ผู้มาร่วมงานทุกคน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร