สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

 

            วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา (IES) (International  Education Services) ซึ่งเป็นโครงการ   นักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา จัดสัมมนา ขึ้นที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ๕๖ คน โดยมีหม่อมรัชฎาราศี ชยางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้ดูแลโครงการ มีพระนิโคลัส ฐานิสฺสโร มาให้ข้อคิดในการปฏิบัติตนด้านศีลธรรมในต่างแดน อันสร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร