สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ

 

 

 

            เมื่อวันที่ ๑๒-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดพระธรรมกายร่วมกับโรงเรียนพิงครัตน์ จ.เชียงใหม่ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำระดับมัธยมศึกษาขึ้น ณ สนแก้ววนาราม จ.เชียงใหม่ มีนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ที่เข้าอบรมระดับมัธยมศึกษา  ตอนต้น ๑๑๘ คน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๘๒ คน กิจกรรมอบรมประกอบด้วย การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมจากพระอาจารย์ เรียนรู้เรื่องราวกฎแห่งกรรม รวมทั้งการฝึกคุณธรรมผ่านฐานกิจกรรม วินัย เคารพ อดทน ซึ่งทำให้นักเรียนได้ทั้งความรู้ ข้อคิดต่างๆ และความสนุกสนาน การอบรมครั้งนี้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อาจารย์ผู้ดูแลค่ายฯ ก็ชื่นชม และประทับใจในการอบรมครั้งนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร