สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมคุณธรรมเทคนิคกาญจนบุรี

 

 

            เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระดับ ปวช.๑ จำนวน ๖๐๐ คน เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา วัฒนธรรมชาวพุทธ ระเบียบวินัย การกราบไหว้ การปัดกวาดเช็ดถูและขัดวิมาน พระคุณของบิดามารดา และเรื่องราวของกฎแห่งกรรม นอกจากนี้คณะครูอาจารย์กว่า ๓๐ ท่านยังได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมการนั่งสมาธิเบื้องต้น ณ หมู่บ้านปฏิบัติธรรมอีกด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร