สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายพระพรชัยมงคล


 

            เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิรยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) นำพระภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา นับ ๑,๐๐๐ คน ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร